Európsky deň jazykov

Cieľom tejto akcie je podnietiť 800 miliónov Európanov , aby sa učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho dorozumenia.

     Dňa 25.9.2020 sa na našej škole organizoval Európsky deň jazykov. Tento deň si žiaci 2.A triedy vymieňali jazykové vedomosti. Žiaci, ktorí chodia na nemčinu ukázali žiakom z ruštiny niektoré citoslovcia, ktoré sú rovnaké ako v slovenskom jazyku, ako sa povie „áno“ v rôznych jazykoch a ukázali im mapu Nemecka. Ruštinári zase vymenovali pár slov, ktoré po prvé znejú rovnako ako slovenské, ale majú úplne iný vyznám a po druhé tie, ktoré sme prebrali z Ruského jazyka. Nakoniec všetci žiaci napísali na tabuľu frázu „milujem ťa“ v takom jazyku aký poznajú.

     Naši žiaci a ich učiteľky vymysleli zábavný a zároveň edukačný spôsob výučby. Pevne verím, že tento deň bol pre našich študentov prínosom. „Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom“.

Autor: David Vinclav 2.A

 

štvrtok, 08 október 2020
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png8.png4.png
1
Online