Girl´s Day, celosvetový deň žien v IT

Girl´s Day, celosvetový deň žien v IT, ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci, sa uskutočnil v náhradnom termíne, 8.10. 2020.

My sme si z bohatej ponuky vybrali podujatie KATEDRY INFORMATIKY @ FPV UMB s názvom: ŠTUDUJ  IT V SRDCI SLOVENSKA!

No ani naši chlapci neobišli naprázdno. Perfektný program absolvovali pod hlavičkou IT Akadémie. Naše splnené očakávania vidno aj na priložených fotografiách. 

Viac o samotnej akcií Girl´s Day sa dozviete na:

https://girlsday.sk/events/katedra-informatiky-fpv-umb/?fbclid=IwAR2onfVzxyOaZCE6BYV4pAqQRkVLrjIIvibhQ-iyhNAdql3KYGOyNaftVK4

piatok, 09 október 2020
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png7.png6.png
1
Online