Profesor Li Chunri informoval našich žiakov o možnostiach štúdia v Číne

Naša spolupráca s Konfuciovou učebňou pri Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici začala záujmom našich študentov o čínsky jazyk a kultúru. V septembri preto začali naši prváci vzdelávanie sa v čínskom jazyku pod vedením skúseného lektora.

V rámci tejto spolupráce našu školu navštívil dňa 1.10. čínsky riaditeľ Konfuciovej učebne čínskej medicíny prof. LI Chunri, aby spolu s lektorom čínskeho jazyka Mgr. Marekom Školudom prezentoval možnosti štúdia čínskeho jazyka a čínskej kultúry v rámci Konfuciovej učebne. Nemenej dôležitá bola prezentácia možností získania štipendia na vysoké školy v Číne, zamerané na umelecké smery a moderné študijné odbory ako grafika, dizajn či virtuálna realita. Jedná sa najmä o školy Academy of Art and Desing pri Tsinghua University v Pekingu, Central Academy of Fine Arts v Pekingu, China Academy of Art v Pekingu, Xi´an Academy of Fine Arts v Xiane a LuXun Academy of Fine Arts v Shenyangu. Študenti tretieho a maturitného ročníka prejavili záujem o informácie o možnostiach získania štipendia na uvedené školy, najmä o podmienky a obsah ponúkaných štipendií. Všetky otázky zo strany študentov boli podrobne zodpovedané a bola dohodnutá forma komunikácie pre prípadné ďalšie otázky.

Následne prof. LI prezentoval možnosť účasti študentov na online súťaži o najlepšie ručne písané články a prezentačné videá k príležitosti Zimnej olympiády 2022 v Číne. Všetky podmienky účasti boli poskytnuté vedeniu školy.

Dúfame, že vzájomná spolupráca sa bude prehlbovať a rozširovať aj na ďalšie oblasti čínskej kultúry, ako napríklad čínska kaligrafia či bojové umenia a zdravotné cvičenia.

utorok, 12 október 2021
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png7.png2.png1.png
1
Online