Stretnutie na Veľvyslanectve Ruskej federácie

Pri príležitosti Starého Nového roka sme sa zúčastnili na Veľvyslanectve Ruskej federácie priateľského stretnutia, počas ktorého boli odovzdané ceny slovenským finalistom XVI. Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku pre žiakov zahraničných škôl, ktorú v dňoch 3. – 7. decembra 2018 zorganizoval Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina pod patronátom Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry s podporou Ministerstva školstva Ruskej federácie a Rossotrudničestva. 

Naša spolupráca s Veľvyslanectvom Ruskej federácie sa postupne rozvíja čo nás veľmi teší.

pondelok, 04 február 2019
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png7.png1.png7.png
2
Online