Team building camp 2019

Ako mladá a dynamická škola sme vo fáze, keď neustále zavádzame novinky. Avšak nájdeme už aj u nás niektoré aktivity, ktoré sme realizovali v minulom školskom roku a pre ich pozitívne ohlasy, pomaly začíname budovať tradície. Jedna z veľmi úspešných minuloročných akcií je Team bulding camp pre prvákov v rezorte Gothal v Liptovskej Osade. Naši virtuálni grafici navštívili rezort v termíne od 3.9. do 4.9. a bilingválna sekcia od 4.9. do 5.9.. Obe naše triedy absolvovali totožný celodenný program, ktorý obsahoval stretnutie s vedením gymnázia v konferenčnej miestnosti a po výdatnom obede ich čakala návšteva vodného sveta, ktorý sa v rezorte nachádza. Zoznamovanie a tvorba nových priateľstiev medzi spolužiakmi, tak pokračovalo až do večierky. Ráno už našich žiakov čakali raňajky a príprava na odchod do Banskej Bystrice. Aj vďaka výborným vzťahom  a ústretovosti manažmentu tohto krásneho dovolenkového rezortu, mali naši prváci možnosť naštartovať svoje stredoškolské štúdium v naozaj úžasnom prostredí. 

nedeľa, 08 september 2019
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png8.png3.png
1
Online