Vzácna návšteva na pôde 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia

Je pre nás veľkou cťou, keď vedú kroky vzácnych hostí práve do nášho gymnázia. Na naše potešenie tak sa stalo i dňa 15. októbra 2019. Mali sme možnosť srdečne privítať erudovaného odborníka v oblasti histórie - pána Andreja Petrova, radcu Ministra školstva Ruskej federácie a zástupcu prezídia Ruskej historickej spoločnosti. Napriek svojej pracovnej vyťaženosti, veď na Slovensku strávil iba 20 hodín, našiel si čas na cestu do Banskej Bystrice a prednášku o vypuknutí  2. svetovej vojny pre našich žiakov. Pán Petrov pútavo rozprával o historických súvislostiach a približoval momenty vojny.

V rámci návštevy sme pánovi radcovi  predstavili projekt virtuálnej reality obrazov 2. svetovej vojny, ktorý sme vytvorili v spolupráci s naším partnerom spoločnosťou ALIEN studio. Po vzhliadnutí ukážky vyjadril pán Petrov vysoké uznanie nad vykonanou prácou grafikov podieľajúcich sa na tvorbe projektu.

Veríme, že budeme mať príležitosť opäť sa stretnúť s pánom Petrovom.

Autor: Mgr. Dana Kubiňáková

Foto: Samuel Raškovič 2.A

streda, 16 október 2019
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png7.png4.png
1
Online