O škole

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita - to sú základné atribúty

  1. Súkromného Banskobystrického gymnázia.

V areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici máme k dispozícií samostatnú novo zrekonštruovanú budovu v ktorej prebieha vyučovanie. Na gymnáziu momentálne študuje 240 žiakov. Keďže kvalitné vzdelávanie sa úzko spája aj s technickým vybavením školy, dbáme aby sa naši žiaci pri výučbe stretávali s kvalitnou technikou, ktorú škola vlastní, prípadne má prenajatú od svojich partnerov. Žiaci našej školy majú ďalej k dispozícií modernú telocvičňu a hneď vo vedľajšej budove je školská jedáleň. Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent - rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia. 

V súčasnosti ponúkame štúdium v troch unikátnych odboroch, dokonca odbor zameraný na virtuálnu grafiku je jediný svojho druhu v celej Slovenskej republike. Sme škola, ktorá prvýkrát v histórii vyrieši problém absolventa gymnázia – všeobecné vzdelanie. Zameranie virtuálna grafika si k svojmu štúdiu môžu zvoliť aj žiaci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie. V septembri 2020 sme otvorili nový študijný odbor 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické. Vďaka spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti v rámci tohto odboru si majú žiaci možnosť zvoliť zameranie kybernetická bezpečnosť.

  • 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika

/4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ/

  • 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské

/5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ/

  • 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické

/5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ/

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou, asociáciou Kybernetickej bezpečnosti, Alien Studio, Studio 727, QuBit, AURORA photo,design& print, VEGO marketing, AKRA reklama.

Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na našej škole sa platí školné. Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika a študíjneho odboru 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské je 69,-eur mesačne. Školné pre žiakov študíjneho odboru 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické 89,-eur mesačne.  Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 30,- eur

Vitajte na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu.

utorok, 28 november 2017
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png7.png2.png7.png
1
Online