KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ODBOR: 7902J74 GYMNÁZIUM - BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy bilingválneho štúdia. Jedna trieda bilingválneho štúdia slovensko - ruská sekcia, druhá trieda bilingválneho štúdia slovensko - anglická sekcia. Prijímacie konanie do oboch tried sa bude konať 16.3.2019 formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. 

Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium na dva odbory nášho gymnázia, získa ako bonus 10 bodov.

V rámci bilingválneho štúdia si bude môcť vybrať žiak vo vyšších ročníkoch aj štúdium virtuálnej grafiky v sekcií slovensko - ruskej a kybernetickej bezpečnosti v sekcií slovensko - anglickej.

Príďte medzi nás a staňte sa úspešným človekom!

Loading...

piatok, 31 január 2020
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png7.png3.png2.png
1
Online