KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ODBOR: 7902J GYMNÁZIUM - virtuálna grafika

Študíjny odbor 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika je jedinečný v rámci ponuky gymnaziálnych odborov v celej SR. Na tento odbor sa majú možnosť prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ. V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu v tomto študíjnom odbore. Príjimacie skúšky sa robia formou testu z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

Loading...

pondelok, 27 apríl 2020
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png8.png0.png
1
Online