Výsledky prijímacieho konania 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko - anglické

V nasledujúcej tabuľke sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko - anglické. Kód, pod ktorým figurujete dostanete 20.mája do e-mailu uvedenom na prihláške, aj s pokynmi, ako ďalej postupovať pri zápise žiaka na naše gymnázium.

Prijatí uchádzači p.č. 1- 23

Všetkým želáme veľa šťastia!

 

Loading...

streda, 20 máj 2020
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png8.png7.png
1
Online