Oznámenie o počte voľných miest

Na základe výsledkov prijímacieho konania 1. kola, riaditeľ Súkromného gymnázia Banskobystrického oznamuje informáciu o počte voľných miest pre šk.r. 2020/2021: 

7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika -  1 miesto,
7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko - ruské - 3 miesta,
7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko - anglické - 2 miesta.  
piatok, 05 jún 2020
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png7.png1.png7.png
2
Online