Prijímacie konanie bilingválne štúdium 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy bilingválneho štúdia. Jedna trieda bilingválneho štúdia slovensko - ruská sekcia, druhá trieda bilingválneho štúdia slovensko - anglická sekcia. Prijímacie konanie do oboch tried sa bude konať formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. 

V rámci bilingválneho štúdia vo vyšších ročníkoch si bude môcť žiak vybrať aj štúdium virtuálnej grafiky a kybernetickej bezpečnosti.

Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium na dva odbory nášho gymnázia, získa ako bonus 50 bodov.

Príďte medzi nás a staňte sa úspešným človekom!

Loading...

piatok, 05 február 2021
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png8.png7.png
1
Online