K r i t é r i á pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného štúdia gymnázia pre školský rok 2018/2019

Dnes zverejňujeme kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného štúdia gymnázia pre školský rok 2018/2019. Tak ako sme už avizovali, budeme otvárať dve triedy gymnaziálneho štúdia zameraného na virtuálnu grafiku. Dôležitá informácia pre Vás je, že prihlášky bude Základná škola posielať ešte na našu starú adresu Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica. Avšak nebojte sa, prijímačky už budete vykonávať v našich novo zrekonštruovaných priestoroch na Ružovej ulici 15/A v Banskej Bystrici. Počas prijímacích skúšok si budete mať možnosť pozrieť celú školu /klasické triedy, multimediálnu učebňu/, zoznámiť sa s celým prostredím, ktoré teraz pre Vás intenzívne rekonštruujeme. Fotky na webe a FB zverejníme hneď, ako sa dostaneme do záverečného štádia úprav cca o mesiac.

Loading...

 

streda, 14 marec 2018
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png8.png7.png
1
Online