Bodový zisk z predmetov MAT, SJL prijímacie skúšky 2. termín, 1. kolo

st_kód MAT SJL
863879 20 17
752412 17 16,5
677797 19 14
512820 14 16
490314 19 11,5
510077 15 16
087047 16 14,5
177021 15 14,5
319311 20 16,5
191894 10 16,5
904620 13 14
863407 9 12,5
080401 10 13,5
658124 8 13,5
412770 5 14,5
041827 8 12,5
838389 13 6
202059 5 7,5
štvrtok, 17 máj 2018
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png7.png5.png
1
Online