Deň otvorených dverí 2019

Dovoľte, aby sme Vás pozvali touto cestou na Deň otvorených dverí 2019, ktorý sa bude konať 12.2.2019 v čase od 8:00 do 14:00. Budeme veľmi radi, ak nás poctíte svojou návštevou a zoznámite sa s našimi pedagógmi a priestormi, v ktorých poskytujeme vzdelanie našim žiakom. Opäť by sme radi pripomenuli, že okrem študíjneho odboru 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika, ktorý ponúkame ako jediná škola v Slovenskej republike od 1.9.2019 je v našej ponuke nový odbor 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko - ruské. V spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike poskytneme žiakom špičkové vzdelanie, ktoré im umožní uplatniť sa u nás aj v zahraničí.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

streda, 23 január 2019
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png3.png9.png7.png7.png
1
Online