Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka odbor: 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium slovensko-ruské

Od 1.9.2019 v úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike otvára naša škola nový odbor 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium slovensko-ruské. Na tento dbor sa môžu prihlásiť žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 29.4.2019 formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium na oba odbory nášho gymnázia, získa ako bonus 10 bodov.

V rámci bilingválneho štúdia si bude môcť vybrať žiak vo vyšších ročníkoch aj štúdium virtuálnej grafiky.

Príďte medzi nás a staňte sa úspešným človekom!

Loading...

pondelok, 04 február 2019
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png7.png2.png5.png
1
Online